Máy tạo hạt nhựa vít đơn

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Máy đùn
  1.    Hộp giảm tốc: 430 hộp
  2.    Đường kính trục xoắn: 120mm
  3.    Độ dài trục xoắn: 2400mm
  4.    Hình thức thải khí: không thải khí
  5.    Công suất máy chủ: 37kw -4(Phối hợp bộ biến tần)
  6.    Số vùng gia nhiệt của máy: 5 vùng( phối hợp quạt điều chỉnh độ ẩm)
  7.    Phương thức thay lưới lọc: Đầu khuôn kiểu gió lạnh
  8.    Chất liệu trục xoắn: 38Cr MoAlA xử lý nitơ hoá
  9.    Chất liệu ống máy:   40Cr xử lý ni tơ hoá
  II. Hình thức tủ điện:  tủ điện độc lập
  III. Phễu lọc: 3 chiếc ( có trang bị thổi gió)
  IV. Phễu trữ liệu : 200 kg: 01 chiếc( có trang bị thổi gió)

  Ngoài ra: Đầu khuôn cắt nhiệt chế tạo
  1.    đầu khuôn kiểu gió lạnh( máy điện phối hợp biến tần
  2.    Phễu lọc: 3 chiếc(  trng bị thổi gió)
  3.    Phếu trữ liệu: 200kg 1 chiếc( trang bị thổi gió)

  Máy đùn
  1.    Hộp giảm tốc: 430 hộp
  2.    Đường kính trục xoắn: 120mm
  3.    Độ dài trục xoắn: 2400mm
  4.    Hình thức thải khí: không thải khí
  5.    Công suất máy chủ: 37kw -4(Phối hợp bộ biến tần)
  6.    Số vùng gia nhiệt của máy: 5 vùng( phối hợp quạt điều chỉnh độ ẩm)
  7.    Phương thức thay lưới lọc: Đầu khuôn kiểu gió lạnh
  8.    Chất liệu trục xoắn: 38Cr MoAlA xử lý nitơ hoá
  9.    Chất liệu ống máy:   40Cr xử lý ni tơ hoá
  II. Hình thức tủ điện:  tủ điện độc lập
  III. Phễu lọc: 3 chiếc ( có trang bị thổi gió)
  IV. Phễu trữ liệu : 200 kg: 01 chiếc( có trang bị thổi gió)

  Ngoài ra: Đầu khuôn cắt nhiệt chế tạo
  1.    đầu khuôn kiểu gió lạnh( máy điện phối hợp biến tần
  2.    Phễu lọc: 3 chiếc(  trng bị thổi gió)
  3.    Phếu trữ liệu: 200kg 1 chiếc( trang bị thổi gió)

  Chưa có thông số kỹ thuật